This work could have adult content. If you proceed you have agreed that you are willing to see such content.

If you accept cookies from our site and you choose "Proceed", you will not be asked again during this session (that is, until you close your browser). If you log in you can store your preference and never be asked again.

 1. Tags
  Summary

  Nếu một ngày bạn gặp một người vô gia cư cần sự giúp đỡ, bạn sẽ làm gì chứ?

  Ngô Minh Châu nhỡ vấp phải một kẻ lang thang giữa một đêm mưa giá lạnh căm, cô không ngại ngần và "nhận nuôi" anh ta. Chỉ có điều, Dylan Denver chẳng hề đơn giản như cô nghĩ.

  Language:
  Tiếng Việt
  Words:
  50,010
  Chapters:
  22/25
  Kudos:
  2
  Hits:
  22